Kanepi valla rahvaarv kasvab stabiilselt

 

Kanepi valla rahvaarv on jätkuvalt tõusuteel. Vaadates viimase nelja aasta rahvaarvu on kasv olnud stabiilne. 01.01.2023 seisuga on Kanepi vallas 4812 elanikku, 01.01.2022 seisuga oli valla rahvaarv 4805. Mehi on Kanepi vallas rohkem, kokku 2514, naisi aga 2298. Külade lõikes lisandus kõige rohkem uusi elanikke Krootuse külla, 2023. aasta alguse seisuga on Krootuse külas 403 elanikku, aasta varem oli elanikke 390. Kanepi aleviku rahvaarv suurenes 10 inimese võrra, kokku elab alevikus 575 kodanikku. Elanike arv suurenes veel arvestatavalt Põlgaste külas, kuhu lisandus 9 kodanikku (kokku 342), Prangli külas 8 inimese võrra (kokku 136) ja Maaritsa külas 7 uue elaniku võrra (kokku 162). Eelmisel aastal lisandus uusi elanikke veel Aiaste, Hurmi, Ihamaru, Jõksi, Kaagvere, Karaski, Krüüdneri, Mügra, Palutaja ja Veski küladesse.

 

Maksumaksjaid oli Kanepi vallas eelmise aasta lõpu seisuga 2375. Peaaegu pooled, 49% valla kodanikest annavad oma panuse valla eelarvesse üksikisiku tulumaksu näol. Maksumaksjate arv tõusis märgatavalt aastal 2021. Töötuid oli eelmise aasta lõpus 156.

 

Sündide arv on samuti viimsed aastad kasvanud, eelmisel aastal sündis Kanepi vallas 55 uut ilmakodanikku, mis on 8 last rohkem kui 2021. aastal. Suurenev sündide arv ja valda lastega perede elama asumine on selge indikatsioon, et jätkuvalt tuleb investeerida lasteaedade ja koolide arengusse. Varasemalt on laiendatud Põlgaste ja Kanepi lasteaeda, ees ootab Saverna lasteaia laiendamine. Kanepi valla koolid saavad samuti igal aastal värskendust, suurem renoveerimine ootab ees Saverna kooli kõrvalhoonet.

 

 

Surmade arv oli eelmisel aastal 73 ning see on viimastel aastatel püsinud stabiilne.

 

Sisse- ja väljaränne näitab, et valda asub elama rohkem inimesi kui siit lahkub. Vaatamata praegusele demograafilisele olukorrale, kus rahvastik vananeb ja üha rohkem liigub linnade lähedusse, on Kanepi valla rahvaarv jätkuvalt kasvav. Rahvaarvu stabiilne kasv näitab, et elukeskkond inimeste ümber on neile sobiv ning Kanepi valda väärtustatakse järjest rohkem oma elukohana. Kanepi valla lähedus tõmbekeskustele ja siinne elukeskkond pakub linnaelu võimalusi ning maaelu eelised. Tänu headele ühendustele ning kaugtöö võimalustele saavad valla elanikud osa lähilinna tööelust, kultuurist ja teenustest, samal ajal nautida mitmekesist loodust ning väiksele kohale iseloomulikku individuaalset tuge ja lähenemist. Kanepi vald pakub kõigile kvaliteetset ja tasuta haridust, paindlikke võimalusi valda tööle asumiseks ja vallas elamiseks, rikkalikku kultuurielu, turvalist ja looduslähedast elukeskkonda ning on oma elanike heaolu nimel avatud innovatsiooniks ja uuteks lahendusteks. Valla kuvand kutsub siia elama ka uusi inimesi. Elanike arv ja selle muutus on peamine sisend edasiste arengute planeerimisel ja investeeringute suunamisel. Valla tähtsaim vara on elanikud.

 

Kerli Koor
kultuuri ja avalike suhete spetsialist
Kanepi Vallavalitsus

Foto: Chris Liebert