Saverna küla sai kaasaegse katlamaja

SW Energia andis Saverna elanikele lubaduse muuta paremaks Saverna katlamaja seisukord. Koostöös valla esindajatega otsustati, et vana katlamaja renoveerimise asemel ehitatakse Saverna elanike jaoks uus, kaasaegne ja täisautomaatne katlamaja. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Kuna endine katlamaja olid amortiseerunud ja ebaefektiivne, alustasime käesoleva aasta kevadel uue Saverna katlamaja ehitusega. Kasutades kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, sai siiani õliküttel töötavast katlamajast täisautomaatne mehitamata biokütusel (hakkepuidul) sooja tootev katlamaja. Täna vastab katlamaja sisu kõige kaasaegsematele nõuetele ja on keskkonnasõbralikum kui kunagi varem.

Kütusena kasutatav hakkepuit on Eestis kohapeal puidu raiest tekkiv jääkmaterjal, mis on suurepäraselt kasutatav taastuv biokütus. Kodumaise kütusena annab see tööd kohalikele inimestele, kes väheväärtuslikust puidust hakkpuitu toodavad.

Katlamajade hakkepuiduga kütmisele üleviimine tähendab klientide jaoks stabiilsemat soojusenergia müügihinda ja puhtamat keskkonda (hakkepuidu CO2 heitmeks loetaks null). Samuti on hakkepuidumaterjali Eestis piisavalt ja seega tagatud soojatootmiseks vajaliku kütuse varustuskindlus.

Eriti täname Keskkonnainvesteeringute Keskust (KIK) ning Kanepi valla esindajaid, kelle suurepärase koostöö tulemusena valmis katlamaja planeeritust oluliselt varem!

SW Energia