Talihooldus Kanepi valla kohalikel teedel

Valla hooldusel olevaid kohalikke teid on piirkonnas 308 km, lisanduvad erateed. Hooldatavate teede läbimiseks tuleb teehooldemasinatel tegelikult läbida tunduvalt pikem vahemaa, kuna valla- ja erateed paiknevad läbisegi riigi maanteedega. Lumetõrjet riigiteedel korraldab Transpordiamet ning metsateedel RMK.

Erateede hoolduse korraldamiseks on Kanepi Vallavolikogu  20. juunil vastu võtnud määruse nr 7, millega kehtestati Kanepi vallas asuvatele avalikuks kasutamiseks määramata erateedele valla poolt tasuta talvise lumetõrje teenuse tegemise tingimused ja kord.

 

Kinnistu omanikel tasuks juba enne lume tulekut üle vaadata oma juurdepääsuteed ja tähistada tee ja muud olulised kohad (kraavid, truubiotsad, kivid, kiviparkett, puuistikud, ilupõõsad, kaevud jne) viisil, mis tagaks nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Üle tuleks vaadata ja vajadusel ära lõigata oksad tee kohalt või külgedelt nii, et lumetõrje tehnika mahub puude ja võsa vahelt läbi. Tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrje tehnika liikumist ja tee kõrval peab olema ruumi, kuhu lund lükata. Lumetõrje tehnika liikumist ei tohi segada teel parkivad sõidukid. Tee hooldaja ei tee lisategevusi (näiteks suletud värava avamine) ning ei riku liikluseeskirju, kui tee valdaja on paigaldanud keelava liiklusmärgi. Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel lörtsikihi eemaldamist ega lume laadimist ning äravedu. Eratee lõpus või maja hoovides ei ole lumelükkaja kohustatud hoovi puhastama rohkem, kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks.


Kanepi valla territoorium on jagatud neljateistkümneks erinevaks lumelükkamise piirkonnaks. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju ja tuisu lõppu ning esmajärjekorras jõutakse puhastada lumest avalikult kasutatavad teed, arvestades sealjuures ühistranspordi liikumist ning teises järjekorras jõutakse erateedele.

 

Lumelükkamise põhimõtted:

  • Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast. Sõiduteede maksimaalne lubatud koheva lume paksus on 10 cm, sulalume/lörtsi korral maksimaalselt 5 cm, roopad või ebatasasused maksimaalselt 4 cm. Kõnni- ja kergliiklusteede maksimaalne lubatud koheva lume paksus on 6 cm, sulalume/lörtsi korral maksimaalselt 3 cm, roopad või ebatasasused maksimaalselt 3 cm.
  • Teedel ja tänavatel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu ühe tunni jooksul.
  • Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule.
  • Valla avalikud teed peavad olema täielikult puhastatud lumest vähemalt 8 tundi peale lumesaju /lumetuisu lõppu.
  • Erateed peavad olema täielikult puhastatud lumest vähemalt 36 tundi peale lumesaju/lumetuisu lõppu.
  • Erateede talihooldusel lähtutakse Kanepi valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise korrast.

 

Teede hooldajate eesmärk on anda endast lumetõrjel parim. Lumetõrjetöödega soovitakse alati kiiresti toime tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist häiriksid. Teehooldemasinad ei jõua palju sadanud lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega ühest punktist teise jõudmiseks. Liiklejatel palume arvestada talvisel ajal kiiresti muutuvate liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele.

 

Talihoolde piirkonnad ja hoolde teostajad

 

Piirkond Piirkonna kirjeldus Hoolde teostaja Kontakisik Telefon
1 Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külad, osaliselt Sulaoja küla  kaart Renaldo Mark FIE Renaldo Mark 5 260 859
2 Veski küla, osaliselt Piigaste Prangli ja Palutaja külad  kaart Asumäe Talu OÜ Andres Määrits 53 308 585
3 Voorepalu, Tõdu, Karilatsi ja Häätaru külad, osaliselt Prangli küla  kaart AAV Teenused OÜ Arne Valdas 5 142 951
4 Puugi, Valgjärve, Pikareinu külad, osaliselt Aiaste, Sulaoja ja Kooli külad  kaart1kaart2 Renaldo Mark FIE Renaldo Mark 5 260 859
5 Saverna, Abissaare, Tiido külad, osaliselt Tuulemäe ja Palutaja külad  kaart1, kaart2 Tammiku Põld OÜ Margus Hani 56 150 256
6 Krootuse, Ihamaru, Karaski külad, osaliselt Piigaste ja Tuulemäe külad  kaart1kaart2 AS Krootuse Agro Edith Saks 59 821 850
7 Hauka ja Pikajärve külad, osaliselt Kooli ja Aiaste külad  kaart Urmas Unt FIE Urmas Unt 5 270 639
8 Sirvaste küla, osaliselt Mügra, Karste ja Kaagvere külad  kaart Reimo Meitsar FIE Reimo Meitsar 53 477 302
9 Jõksi, Heisri ja Kaagna külad, osaliselt Erastvere, Piigandi ja Mügra külad  kaart Marko Kaasik FIE Marko Kaasik 58 505 507
10
10.1
Kanepi alevik, osaliselt Piigandi ja Erastvere külad  kaart, kaart2kaart3
Kanepi aleviku pargi ja surnuaia alade kõnniteed 
Sinikalda Talu OÜ
Kanepi Varahaldus
Raido Semm
Kristen-Kalev Lina
56 978 942
53 089 239
11 Kooraste ja Rebaste külad, osaliselt Jõgehara, Karste ja Kaagvere külad  kaart Tammiku Põld OÜ Margus Hani 56 150 256
12 Jõgehara, Koigera ja Hino külad, osaliselt Erastvere küla  kaart Neliteed OÜ Marko Keem 56 003 352
13 Peetrimõisa, Närapää, Magari külad, osaliselt Erastvere küla  kaart Hurmi Agro OÜ Marek Kruusla 53 429 099
14 Põlgaste, Sõreste, Lauri ja Varbuse külad, osaliselt Hurmi küla  kaart1kaart2 Hurmi Agro OÜ Marek Kruusla 53 429 099