Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Valgjärve Raamatukogu-külakeskuse direktori töökoha täitmiseks

Raamatukogu-külakeskuse direktori töökoha põhieesmärk on pakkuda piirkonna elanikele kogukonnaalaseid tegevusi - lugejate teenindamine, huvitegevuse ja aktiivse puhkuse võimaluste pakkumine, omaalgatuse toetamine ja piirkonna seltsielu edendamine.

 

Peamised tööülesanded

Raamatukogu-külakekuse direktor:

 • korraldab raamatukogu tööd: valib ja tellib teavikud, korraldab lugejateenindust, esitab aruandlust;
 • korraldab piirkonna elanikele kogukonna ja meelelahutuslikke üritusi, sh raamatukogu teavikute tutvustamise üritusi, loob võimalused huvitegevuste harrastamiseks;
 • teeb koostööd, nõustab ja toetab piirkonna külaliikumist;
 • teeb koostööd teiste valla raamatukogude ja kultuuriasutustega;
 • hoiab korras külakeskuse hoone ja territooriumi;
 • koostab asutuse eelarve ja jälgib selle täitmist.

 

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust raamatukogunduse või infoteaduste alal või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni (kolmas aste) või valmisolekut selle omandamiseks;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • soovitatavalt varasemat kogukonnatöö kogemust;
 • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.

 

Pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd;
 • hubast töökeskkonda uues majas;
 • erialast täiendkoolitust;
 • töötasu 1020 eurot kuus;
 • 35-päevast põhipuhkust.

 

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 27.12.2023.a e-posti aadressile: vald@kanepi.ee või saata aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 Põlvamaa.

Info: Kerli Koor tel 5537576