Teade Vähkjärve süvendamise ja kaldajoone muutmise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud 07.12.2023 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021849.

Keskkonnaluba taotletakse Põlva maakonnas Kanepi vallas Jõksi külas Vahesaare (registriosa number 751638, katastritunnus 28501:004:0774) kinnistul Vähkjärve (ka Piigandi Vähkjärv, VEE2108500) süvendamiseks mahus 200 m3, liiva paigutamiseks mahus 80 m3 ja veekogu kaldajoone muutmiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126632 all, taotlus nr T-KL/1021849. Keskkonnaamet teeb taotluse kohta otsuse 90 päeva jooksul.