Registreeri oma elukoht Kanepi vallas

Kanepi Vallavalitsus kutsub registreerima oma elukohta Kanepi vallas. Soovime pakkuda kaasaegseid teenuseid ning atraktiivset elukeskkonda. Iga vallas elav kodanik saab siinkohal anda oma panuse, registreerides oma elukohaks Kanepi valla. Suur osa valla tulubaasist laekub üksikisiku tulumaksust ning riigieelarve tasandusfondist, mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust.

Kanepi valla elanikuks registreeritud kodanikud saavad kasutada mitmeid hüvesid, võimaldatakse tasuta lasteaia- ja koolikohad, valla kodanikele on erinevad toetused -  esimesse klassi astuja toetus, koolilõputoetus, huvihariduse toetus, sünnitoetus jm. Valla kodanikud saavad Kanepi valla jäätmejaamasid tasuta kasutada. Vald hoolitseb ka raskustesse sattunud elanike eest, pakkudes sotsiaaltoetusi ja -teenuseid.

Elukohta saab registreerida e-rahvastikuregistris. Elukoha teate saab täita ka Kanepi Vallavalituses kohapeal.

2023. aasta eelarves moodustab füüsilise isiku tulumaks 55% Kanepi valla tuludest, kokku 5,2  miljonit eurot. Viimaste aastate stabiilne ja kasvav rahvaarv on võimaldanud arendada rohkem kohalikku infrastruktuuri. Iga inimene kujundab oma tegemistega siinset elukeskkonda, samuti mõjutab iga valda sisse kirjutatud kodanik ka otseselt rahalist tulu valla eelarvesse. Sissekirjutust omades osalete kohaliku omavalitsuse teenuste rahastamises. Iga vallaelanik on oluline! Registreeri oma elukoht Kanepi vallas.