Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade (Ritsike palo metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus)

Kanepi Vallavalitsus teatab, et Kanepi Vallavolikogu algatas 16.11.2023 otsusega  nr 1-3/24  Ritsike palo metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Kanepi Vallavalitsus.

Ritsike palo metsa kaitseala on kohaliku omavalitsuse tasandi kaitseala, mis asub  Kanepi vallas Jõksi külas Erastvere metskond 39 katastriüksusel (katastritunnus 28501:003:0806).

Kaitseala kaitse-eesmärk on säilitada järveäärse väärtusliku ajaloolise tüüpilise loodusmetsa puhkemajanduslikud, esteetilised ja maastikulised väärtused.

Ritsike palo metsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi alevik) 15. jaanuarist kuni 28. jaanuarini 2024 ja SIIN.

Ettepanekud ja vastuväited Ritsike palo metsa kaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Kanepi Vallavalitsusele (Turu põik 1, Kanepi alevik) või e-posti aadressile vald@kanepi.ee hiljemalt 29.01.2024.

Avalik arutelu toimub 5. veebruaril 2024 kell 15.00 Kanepi vallamaja saalis Turu põik 1, Kanepi alevik).

Lisainfo: Urmas Kolina, 53014438, urmas.kolina@kanepi.ee