Kanepi Vallavolikogu võttis vastu 2024. aasta eelarve

Kanepi Vallavolikogu kinnitas 18. jaanuaril toimunud istungil valla 2024. aasta eelarve, mille kogumaht on 11 623 395 eurot. Investeeringukulude maht valla eelarves on 1 527 101 eurot.

Planeeritud põhitegevuse tulud on 9 801 249 eurot, see on 1,8% rohkem kui eelneval aastal. Suurimaks tuluallikaks on maksutulu, millest 5 655 334 eurot moodustab tulumaks ja 280 552 eurot maamaks. Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 937 480 eurot, millest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest summas 770 700 eurot. Tasandus- ja toetusfondist laekub valla eelarvesse 2 892 913 eurot.

Põhitegevuse kulud kokku on 9 714 294 eurot, võrreldes eelmise aastaga on kulud vähenenud 0,9%. Personalikulud moodustavad käesoleval aastal eelarvest 5 780 255 eurot, majandamiskulud 3 065 974 eurot. Sotsiaaltoetuste jaoks on planeeritud 602 028 eurot. Sihtotstarbelised eraldised moodustavad  eelarvest 175 837 eurot ning muude kulude tarbeks on 90 200 eurot.

Eelarvelised kulud:

  • koolide eelarved kokku 2 741 981 eurot;
  • lasteaedade eelarved kokku 1 736 117 eurot;
  • sotsiaalse kaitse eelarve kokku 1 879 627 eurot.
  • kultuuriasutuste eelarved kokku 317 314 eurot;
  • raamatukogude eelarved kokku 292 140 eurot;
  • noortekeskuste eelarved kokku 229 400 eurot;
  • teede ja tänavate korrashoid 152 000 eurot, investeeringuteks 160 000 eurot;
  • talvine teede ja tänavate hooldus 140 000 eurot;
  • sporditegevuse eelarve kokku 101 300 eurot.

 

Suurimateks investeeringuteks 2024. aastal on Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse hoone energiasäästlikumaks muutmine eeldatava kogumaksumusega 1 600 000 eurot (valla eelarveline panus 836 000 eurot) ning valla staadionitele sportimisvõimaluste arendamine maksumusega 470 440 eurot (valla eelarvest 2024. aastal 70 000 eurot). Põlgastesse, Kanepisse ja Krootusele rajatakse miniarena väljakud ning uuendatakse Krootuse Orupedastiku terviserada ja discgolfi parki. Mõlemad investeeringud, nii Põlgaste Raamatukogu-külakeskuse energiasäästlikumaks muutmine kui staadionite sportimisvõimaluste arendamine, viiakse ellu kahe aasta jooksul ning valmivad aastal 2025. Teede ja tänavate ehituseks, renoveerimiseks on planeeritud 160 000 eurot, Krootuse garaaži katuse vahetuseks 50 000 eurot ning Saverna küla tuletõrje veemahuti tarbeks 45 000 eurot. Investeeringute tegemiseks võetakse laenu 1 205 007 eurot

Interaktiivselt saab eelarve täitmist vaadata siit.

Kanepi valla rahvaarv 01.01.2024.a seisuga on 4 787.