Tartu Ülikool ja KU Leuven kutsub Teid osalema rahvusvahelises uuringus: „Taastatud märgalade mõju ümbritsevale elanikkonnale“

Ess-soo maastikukaitsealal taastatud ammendunud turbakaevandusväljad, droonifoto 06.10.2023. Allikas: Marko Kohv, Tartu Ülikool.

 

Kutsume Teid osalema uuringus, mis käsitleb Ess-soo ammendunud turbakaevandusväljadel teostatud taastamistööde mõjusid ümbritsevale elanikkonnale.

Antud uuring on osa Euroopa Liidu rahastatavast projektist: „Märgalade taastamise strateegiate arendamine pikaajaliseks süsiniku sidumiseks, saavutamaks kliimaeesmärke (REWET)".

Veebiküsitluses on osalema oodatud kõik, kelle elukoht asub Ess-soo (Ruhingu küla, Antsla vald, Võru maakond) taastatud turbakaevandusväljade ümbruskonnas.

Uuringu eesmärgiks on ülevaate saamine sidusrühmade arusaamade ja hoiakute kohta elukohalähedaste märgalade taastamise teemal.

Uuringu küsimustik soovib teada Teie isiklikke hoiakuid ja arusaamasid kohaliku looduskeskkonna suhtes. Lisaks palutakse Teil vastata sotsiaal-demograafilistele küsimustele vastaja vanuse, haridustaseme, soo, perekonnastaatuse ja leibkonna kohta.

Küsimustiku vastused aitavad meil paremini mõista võimalikke kitsaskohti, millega peaksime arvestama tulevikus näiteks märgalade taastamistööde planeerimisel ja elluviimisel. Uuringu küsimused on identsed kõigis REWET projekti keskustes üle Euroopa, mistõttu võivad mõned vastuste variandid olla teie jaoks vähem kohalduvad, kuid loodetavasti leiate endale sobivaima.

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringus ei koguta andmeid vastaja nime ega elukoha aadressi kohta. Kui Te ei soovi osaleda, siis ei pea Te rohkem midagi tegema. Te ei pea midagi allkirjastama. Te ei pea ka põhjendama, miks Te osaleda ei soovi.

Kui Te osalete, siis saate igal ajal meelt muuta ja osalemise lõpetada, seda ka uuringu ajal. Te ei pea seda otsust põhjendama. Teie vastused on konfidentsiaalsed ning andmete töötlemisel ja säilitamisel lähtutakse teaduseetika põhimõtetest.

Veebiküsitlusele saate vastata siin või kopeerides lingi brauserisse:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cG7W1ZTr3ixzfh4?fbclid=IwAR25l7c6IBVvyXUHV5CR_cDEQLlGe2l8G4yhalQiGfiOdsSN1-OE6iI9O_8

Sellelt lingilt suunatakse Teid informeeritud nõusoleku vormile, millel saate anda oma nõusoleku, kui soovite uuringus osaleda. Uuringus osalemise nõusoleku korral suunatakse Teid edasi küsimustikku täitma.

Kui te soovite täiendavat informatsiooni või kui Teil esineb vastamisel probleeme, siis palun võtke ühendust: Kuno Kasak, kuno.kasak@ut.ee või Patrick Graf, patrick.graf@kuleuven.be