Uus kord jäätmejaamades konteinerite täituvuse kohta

Pilt. Selline olukord on vastuvõetamatu. Punase joonega on märgitud orienteeruv kuhja maksimaalne kõrgus.

 

Aasta algusest haldab Kanepi valla jäätmejaamasid uus vedaja, kelleks on Eesti Keskkonnateenused AS. Aktiivne koristusaeg alles algab ning kohane on teavitada teid uuest konteinerite täitumise mahust. Senini oleme saanud konteineritele suhteliselt kõrgeid kuhjasid laduda, sest vedaja on sellega nõus olnud ja võtnud selle riski, et koorem laiali ei lähe ja politsei trahvi ei tee. Nüüd aga on lood hoopis teised. Konteinerile ei tohi üldse kuhja peale tekkida. Jäätmed peavad jääma triiki konteineri servaga või siis maksimaalselt 20 cm üle ääre.  Samuti on keelatud jäätmete konteineri kõrvale panemine. Nagu te teate on autojuhid ka fotograafi rollis ning mulle saadetigi pilt, millist olukorda nad ei aktsepteeri. Seekord viidi see konteiner ära, kuid edaspidi sellist olukorda enam tekkida ei tohi. Kui te toote oma jäätmeid ja näete, et juba tekib kuhi konteinerile peale, siis palun helistage mulle ja küsige, kus jäätmejaamas rohkem ruumi on selle jäätmeliigi jaoks, mida ära anda soovite. Kui te aga otsustate oma jäätmed siiski kuhja seada või konteineri kõrvale paigutada, siis olge valmis need pärast sealt ka koju tagasi või teise jäätmejaama toimetama, kus nende jaoks ruumi on (kui on?). Sest ühendust kuhja tekitajaga võtan igal juhul. Palun kannatlikkust seoses konteinerite tühjendamisega. Veod toimuvad igal nädalal. Millisel päeval ja millisest jäätmejaamast kõigepealt, seda oskan öelda esmaspäeval peale lõunat, kui logistika paigas. Esmaspäevaks ma vedu tavaliselt ei telli, sest ennustada, kus milline konteiner nädalavahetusel täis saab, on võimatu.  Mõistlik on enne jäätmejaama tulekut üle küsida, millises jäätmejaamas millistele jäätmeliikidele ruumi on ja mis päeval on tühjendused plaanis.

Vedaja jaoks on kõik uus ja asjade toimima saamine nii nagu Kanepi vallal just vajadus on, võtab veidi aega. Kuna meil toimiv jäätmejaamade korraldus on senini Eestis ainulaadne, siis ka vedajatel võtab asjast tegeliku pildi saamine aega. Üks asi on teooria, kus kõik arusaadav, teine aga praktiline pool.

Tuletan meelde veel siltide lugemise oskuse vajalikkust. Kõigil konteineritel on peal või kõrval tahvlike, mis ütleb milline jäätmeliik konkreetsesse konteinerisse kuulub. Samuti on jäätmejaamades ohtlike jäätmete maja seinal pikem nimekiri, mis jääde kuhu liiki kuulub. Kui aga tekib olukord, kus hakkate kahtlema oma otsuse õigsuses, siis võite mulle julgelt helistada jäätmejaamade lahtioleku aegadel. Kui kohe vastata ei saa (ka minul on eraelu), siis helistan esimesel võimalusel tagasi.

Palun tähelepanu ka avalikke pakendikonteinereid kasutades. Ole kena ja loe konteineri peal olevaid silte. Need on kõigil mahutitel peal olemas. Lisaks kirjale on ka piktogrammid peal, kui miski segaseks peaks jääma. Papi konteinerisse ei käi plastpakendid ja kile. Samuti ei ole pakendid mähkmed ega riided, veelvähem elektroonika ja värvid. Praegu on küll tihti selline tunne, et puudu on kas lugemisoskusest või siis on tegemist hoolimatusega.

Põlgaste külas kergliiklusteel on kodanike jaoks paigaldatud prügikastid, mis mõeldud peenprügi jaoks. Palun ära pane sinna klaastaarat ja pakendeid, mis on juba kenasti eraldi kotti kogutud, vaid vii need mõnekümne meetri kaugusel asuvasse pakendipunkti, mis asub kortermajade juures platsi peal ning on tee pealt nähtav. Seal on eraldi pakendi ja klaastaara konteiner ning mõeldud kõigile kodanikele kasutamiseks. Nende konteinerite sisu läheb esmajoones sorteerimisse.

Anna oma panus esmase toorme vajalikkuse vähendamisele sorteerides oma prügi, võimaldades sellega võimalikult palju jäätmeid uuele ringile saata.

Soovin kõigile põnevat kevade alguse ootust ja hoolimist oma ümbrusest ning kaaskodanikest!

Aitäh, et hoolite!

 

Ly Kamja
Kanepi jäätmejaamade operaator
529 4793