Liikluse piiramine kohalikel teedel

Kanepi Vallavalitsus otsustas piirata liiklust kohalikel teedel kevadiseks teede lagunemise ajaks 27. veebruarist kuni 30. aprillini 2024.

Ilmastikutingimuste tõttu on kruusateede katted kaotanud kandevõime, teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta teed kasutuskõlbmatuks. Sellest tulenevalt on Kanepi valla territooriumil asuvad teed (välja arvatud riigi- ja erateed) suletud sõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni. Vastavad liiklusmärgid on teedele paigaldatud. Keeldu ei rakendata operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale sõidukitele.

Korraldus

 

Teede olukorra hindamine ja info:
majandusosakonna juhataja
Rain Sangernebo
tel 503 8082