Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi laste ja noorte heaolu spetsialisti ametikoha täitmiseks

Laste ja noorte heaolu spetsialisti ametikoha eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse, lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning mittetöötava noore toetamine tema tööturule jõudmise eesmärgil. Laste ja noorte heaolu spetsialist annab teavet laste heaolu ja õiguste tagamise võimalustest, nõustab noori ja nende lähedasi ning jagab teavet Kanepi vallas lastele ja lastega peredele ning noortele pakutavate sotsiaalteenuste ja -toetuste kohta.

Kandidaadilt ootame:

  • erialast kõrgharidust (pedagoogiline, psühholoogia või sotsiaaltööalane) vastavalt lastekaitseseaduses kehtestatud nõuetele ja varasemat erialast töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas;
  • ametialaseid teadmisi ja oskuseid, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine;
  • eesti keele oskust kõrgtasemel;
  • algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet;
  • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskust;
  • autojuhilubade olemasolu.

 

Pakume:

  • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd toetavas kollektiivis;
  • erialast täiendkoolitust;
  • 35-päevast põhipuhkust;
  • töötasu 1839 eurot.


Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 17. märts 2024. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. 
Täiendav info Terje Lihtsa, telefon 59151304.