HANKETEADE: Põlgaste külakeskuse hoone energiatõhusa lahenduse projekteerimis- ja ehitustööd

 

Riigihanke viitenumber 271112

Tegemist on konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, mis on mitmeetapiline. Esimene etapp on taotluse esitamine, mille tähtaeg on 27.03.2024 kl 09:00. Pakkumuste esitamise tähtaeg saadetakse kvalifitseeritud taotlejatele peale esimese etapi lõppu.

Taotluste esitamise tähtaeg 27.03.2024 kl 09:00. 

NB! tulenevalt Hankija poolsest hankelepingu projekti muudatusest, millega võeti välja garantiiaja tagatise nõue (p.9.1), on Hankija seadnud uue taotluste esitamise tähtaja - 04.04.2024 kl 09:00.

 

Kontakt:
Mari Mandel-Madise
e-post: Mari.mandel-madise@kanepi.ee
tel: 5333 5770