Teade keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet teatas, et on võtnud menetlusse KASKA-LUIGA OÜ (registrikood 14233587, aadress Roosi tee 1, Põlgaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond) esitatud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.PÕ-187785 muutmise taotluse ja tunnistanud selle nõuetekohaseks 24.04.2024.

Käitaja taotleb Uiburindu veisefarmi kompleksile kahe erineva loa (L.KKL.PÕ-187785 ja KKL- 13971) asemele ühte luba tegevuse koondamiseks ühe keskkonnakompleksloa alla. Uiburindu veisefarmi mahutavus on kokku 1518 kohta piimalehmadele, 1100 kohta mullikatele ja 335 kohta vasikatele. Seega käitaja taotleb kompleksloa L.KKL.PÕ-187785 muutmist ja sellejärgselt kompleksloa KKL-513971 kehtetuks tunnistamist.

Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.PÕ-187785 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-127686, dokument nr DM-127686-4.