HANKETEADE: Kanepi valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi valla kohalike teede teeäärte niitmiseks vastavalt lisatud lähteülesandele.

Pakkujale esitatavad nõuded:

-  Pakkujal peab olema teenuse teostamiseks vajalikud töö- ja liiklusvahendid, kvalifitseeritud tööjõud ning niitmistöödeks vajalikud seadmed. Pakkuja esitab kinnituse eeltäidetud hinnapakkumuse vormil.

Hankedokumendid:

lähteülesanne

hinnapakkumuse vorm

lepingu projekt

niidu mahutabel

niidu joonis osa 1

niidu joonis osa 2

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Hinnapakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee.

Tähtaeg: 10.06.2024 kell 15.00

 

Lisainfo:
Mari Mandel-Madise
Mari.mandel-madise@kanepi.ee
tel: 5333 5770