Kanepi Vallavalitsus ootab kandidaate tunnustamiseks

Vastavalt Kanepi valla tunnustuse avaldamise korrale antakse volikogu otsusega järgmised Kanepi valla tunnustused:

1) Aukodanik

2) Aunimetused:

  • aasta tegu/aasta tegija;
  • aasta kohaliku elu edendaja;
  • aasta kultuurielu edendaja;
  • aasta sportlane/aasta spordielu edendaja;
  • aasta ettevõtja/aasta ettevõtluse edendaja;
  • aasta küla/aasta külaelu edendaja;
  • aasta hariduselu edendaja;
  • aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus.

 

Kanepi valla kõrgeim tunnustus „Kanepi valla aukodanik" aunimetus antakse eesmärgiga avaldada avalikku erilist tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

Kanepi valla aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, ühingule või seltsingule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega aasta jooksul eriliselt silma paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust.

Korra kohaselt vaatab aunimetuste andmise ettepanekud läbi volikogu komisjonide esimeestest ja volikogu esimehest koosnev ajutine komisjon. Komisjon esitab volikogule oma eelistuse aukodaniku aunimetuse ja teiste aunimetuste andmiseks.

Tunnustuste üleandmine toimub ülevallalisel pidulikul üritusel. 

Tunnustuse andmise ettepanekuid saab esitada SPOKU keskkonnas  1. - 30. september 2022.

Tutvu Kanepi valla tunnustuse andmise korraga siin.

 

Lisainfo:
Kerli Koor
kultuuri ja avalike suhete spetsialist
e-post: kerli.koor@kanepi.ee
tel 5537576