Kanepi Vallavalitsus otsib Krootuse Külakeskusesse rõõmsameelset ja teotahtelist juhatajat

Külakeskuse juhataja:

 • korraldab Krootuse piirkonna kultuuri- ja vabaajaüritusi erinevatele vanusegruppidele;
 • selgitab välja taidlus- ja huvialaringide vajaduse, loob tegevusteks võimalused ja korraldab nende tegevuse ning juhendamise;
 • esitab ettepanekuid kultuuri- ja noorsooürituste rahastamiseks valla eelarvest;
 • leiab sobivad täiendavad rahastusallikad ja kirjutab projekte kultuuri- ja spordiürituste rahastamiseks;
 • tagab külakeskuse ruumide heakorra;
 • teeb koostööd vallas tegutsevate kultuuri- ja noorsooasutustega ning tegevuspiirkonna külaseltside ja mittetulundusühingutega.

 

Edukal kandidaadil on:

 • rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus või selle omandamine lähima kahe aasta jooksul;
 • hea arvuti kasutamise oskus, tööks vajaliku arvutitarkvara tundmine;
 • valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka tööks nädalavahetustel;
 • B-kategooria juhiluba ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • kohusetunne, täpsus, lahendustele orienteeritus.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis;
 • 35- päevast põhipuhkust;
 • Töötasu 1100 eurot.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Töötamise koht: Kanepi vald.

 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 20.11.2022.a avalduse, motivatsioonikirja ning CV aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 Põlvamaa või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.
Info Kerli Koor, tel 5537576