Valgjärve külamaja

Rajatav külakeskuse hoone ehitatakse Valgjärve asulasse aadressil Järve tn 4 osaliselt eelnevalt lammutatud amortiseerunud talli-lauda asukohta. Planeeritud asukoht on sobiv külamaja ja raamatukogu ehitamiseks, kuna asub Valgjärve küla keskel, hea ligipääsetavusega asukohas ning seostub lisaks Valgjärve külale ka ümberkaudsete küladega. Lähim bussipeatus (Valgjärve) asub kavandatavast külamajast lõunasuunas ca 50 m kaugusel. Samas kohas algab kergliiklustee, mis kulgeb läbi Valgjärve küla kuni Kooli küla piirini ning mis on kasutatav lisaks ohutu liiklemise funktsioonile ka erinevateks sportimistegevusteks (kepikõnd, rulluisutamine, jooksmine jne). Valgjärve külas asub veel kohvik, discgolfi rada, park ja supluskoht.

Külakeskuse projekteerija on arhitekt Juhan Kutti

Ehitisealune pindala: 447,1 m²

Hoone suletud netopind: 515,4 m²

Uus hoone on põhifassaadiga suunatud lõunasse, harjajoon on ida-läänesuunaline, peasissepääs lõunaküljelt, pääs 0-korrusele ka idaküljelt. Hoone põhiosa on ühekorruseline mõõtudega 15x27 meetrit, sellest eendub 2,4 meetri võrra 15 meetri pikkune saaliosa mis on põhiosast ka kõrgem. Umbes poole hoonest võtavad enda alla raamatukogu ja saal koos fuajee ja adminruumidega, veerand kuulub mitmesugustele tegevusruumidele, ülejäänud veerand abiruumidele (köök, pesemisruumid, koridorid, panipaigad). Hoone asub kirde-idasuunalise langusega reljeefil, seetõttu on hoone idaosa alla 0-korrusele võimalik pääseda otse õuest. Hoone juurde kavandatakse külakeskuse kasutamiseks väike sõiduautode parkla, suuremate ürituste tarbeks saab kasutada läheduses asuvat olemasolevat avarat parklat.

Projekti seletuskiri
Joonised