Kanepi Vallavalitsuse 06.12.2017 korraldusega nr 2-1.3/297 kehtestati Kanepi vallas Kanepi alevikus A. Weizenbergi tänava 21b, 23, 23a, 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering.