Kanepi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuste toetused 2021. aastaks.  

Kokku laekus 33 taotlust summas ca 70 00 eurot. Vallavalitsus ei toetanud projekte, mis ei vastanud toetuse määramise korras kehtestatud tingimustele - toetust taotleti ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks. Mõnel juhul olid planeeritud tegevused suunatud liiga kitsale sihtgrupile või tegemist oli reklaamüritusega. Mõnedel taotlejatel soovitati leida tegevuste rahastamiseks toetus mõnest muust programmist. 

Kanepi Vallavalitsuse 28.01.2021 korralduse nr 32 alusel toetatakse järgmisi tegevusi ja projekte:

nr

Taotleja nimi (Nimel klikates avaneb sündmuste kokkuvõte)

Projekti nimi, tegevused

TOETUSE summa, eur

1

MTÜ Play Discgolf 

Kanepi valla nädalamängude korraldamine

500

2

MTÜ Motoklubi Garaaž 12

Sõreste mäkketõusu EMV etapp

1000

3

MTÜ Koduküla Valgjärve  Külapäeva artikkel Kanepi Teatajas (august)

2021. aastal ürituste korraldamiseks

3500

4

MTÜ Otepää Motoklubi

Valgjärve Trial 2021 etapp I ja II/EMV kaks etappi

1000

5

MTÜ Otepää Motoklubi  

Rahvusvaheline laste mototriali võistlus Baltic MINICUP 2021

1000

6

MTÜ Prangli Külaselts

2021. aastal ürituste korraldamiseks

1030

7

MTÜ AOK Arendus

Rahvatriatlonide sarja korraldamine Kanepi vallas

3000

8

MTÜ Hädaküla Selts

Hädaküla Seltsi kogukonnaüritus "Natuke metsapoole"

200

9

MTÜ Maaritsa 

Eakate väljasõidud

1000

10

Ristikhein MTÜ 

Kõivualutse laadapäev  2021  ja Kostitee laat 2021

1600

11

Ihamarulased MTÜ

Sündmused Ihamaru rahvale

1400

12

Aire Hallap

Kogukonnapäev Ritsikel, Ritsike laat

1200

13

MTÜ Eesti Bordercollie Ühing

Kanepi Karjatamise Karikas 2021

1000

14

MTÜ Animal Discgolf

Valgjärve Discgolfi nädalamängude korraldamine ja raja inventari korrastamine

1500

15

Martin Luts

Kanepi Streetball 2021

1600

16

MTÜ Põlgaste Jahtkond

projekti "Põlgaste metsasõprade maja lauad" kaasfinantseerimine

500

17

Kaagvere-Karste Küla selts MTÜ

Kaagvere-Karste külaelu edendamine ja varjualuse ehitamiseks projekti kaasfinantseerimine

1500

18

Jalgpalliklubi FC Otepää MTÜ

Valla jalgpallurite toetamine Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste hooajal 

1000

19

MTÜ Kanepi Kodukaunistamise Selts

Kanepi valla aiandushuvilistele elelanikele aiandusseminari ja aiandusliku väljasõidu korraldamine 

1000

20

MTÜ Spordiklubi Kõlleste

Kanepi valla korvpallivõistkonna osalemine kohalikes amatöörliigades hooajal 2020/2021

1000

21

Laura Vals

Suveõhtu kontsert Tuuliku talus

500

22

MTÜ Saverna Kes Kus

Tegevustoetus Saverna piirkonna hüvanguks 2021

1500

23

MTÜ Kanepi Jahiselts

Jahiulukite käitlemiskoha ehitus PRIA investeeringutoetuse kaasfinantseering

2700

kokku toetused:

30230

 

Erakorralist (taotlusvooru väliselt) toetust on Kanepi Vallavalitsus 2021. aastal eraldanud järgmiselt:

MTÜ Orienteerumisklubi Kobras - Kanepi valla territooriumil toimuvate orienteerumispäevakute korraldamiseks (kokku 20 üritust) summas 1000 eurot;

MTÜ Orienteerumisklubi Kobras- toetus orienteeruja Markus Juhkami 2021. aasta võistlustasude maksmiseks summas 400 eurot;

MTÜ Alle-Saija Teatritalu - toetus 2021. aasta projekti "Alle-Saija Teatritalu arendustööd ja etendustegevus 2020/2021" elluviimiseks summas 2000 eurot;

MTÜ Kooraste Külaselts - toetus Kohaliku Omaalgatuse Programmi projektide omaosaluse katmiseks (külakeskuse terrassi ehitamine 398,47 eurot ja külakeskuse otsaruumide fassaadi korrastamine 419,30 eurot);

Kristjan Solodov - toetus osalemiseks Eesti Meistrivõistlustel discgolfis, summas 400 eurot.

 

2020. aastal määras vallavalitsus mittetulunduslikuks tegevuseks toetust summas 33580 eurot. Toetust sai 23 taotlust. Tegelikult kasutati toetusena ära 21 575 eurot. Seoses 2020. aastal Eesti riigis kehtinud eriolukorraga jäid mitmed üritused ja planeeritud tegevused ellu viimata, seetõttu jäi ka osa toetusvahendeid kasutamata ja välja maksmata.