Kanepi valla arengukava 2023 – 2030 on avalikul väljapanekul 1.-14. veebruar

 

Kanepi valla arengukava on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse- ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Kanepi valla arengukava on avalikul väljapanekul Kanepi valla kodulehel ajavahemikul 1.  – 14. veebruar 2023. Arengukava dokumendid on leitavad siit.

Avaliku väljapaneku ajal saavad kõik esitada väljapanekul olevate dokumentide kohta arvamusi ja ettepanekuid vallavalitsuse meiliaadressile arendus@kanepi.ee .

 

Arengukava avalikul arutelul tutvustatakse arengukava kõigile huvilistele. Avalikul arutelul on võimalik esitada ettepanekuid kirjalikult.

Avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

neljapäeval, 2. veebruaril Saverna raamatukogu saalis

teisipäeval, 7. veebruaril Krootuse külakeskuse saalis

neljapäeval, 9. veebruaril Põlgaste külakeskuses

teisipäeval, 14. veebruaril Kanepi Seltsimajas

Arutelude algus igal pool kell 17.00 (kestab ca 1 tund, vajadusel kauem).

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusspetsialist
e-mail:  arendus@kanepi.ee
telefon: 56457546