Veemajandust korraldab

Võru Vesi AS
Ringtee 10, Võru
Telefon: (+372) 782 8334
voru.vesi@voruvesi.ee

Teadmiseks veekasutajale

Kanepi Vallavolikogu 20.11.18 otsusega nr 28 määrati alates 01.01.19 Kanepi vallas Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades vee-ettevõtjaks ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse osutajaks AS Võru Vesi.

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

 

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 48 määrati alates 01.01.2017 Kanepi vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik AS Võru Vesi, registrikood 10004973, aadress Ringtee 10, Võru linn, Võru maakond, 65620.

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsus nr 48

AS Võru Vesi hinnad alates 01.01.19
 
Alates 01.01.19 hakkab kehtima AS Võru Vesi teeninduspiirkondades (Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste, Soodoma, Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades) järgmine hind:
 
Tasu vee eest 1,18 eur/m³ (koos käibemaksuga).
 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,85 eur/m³ (koos käibemaksuga).

Korraldus