Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhususe parandamine

Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhususe parandamise projekti (projekt nr kliima.2.01.20-0135) rahastatakse  kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise meetmest. Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Projekti kogumaksumus kujuneb projekteerimise ja ehitushanke käigus. Toetuse maksimaalne suurus on 367 296,76  eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 38 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt 225 117,37  eurot.  Projekti elluviimise tähtaeg on 31. detsember 2023. a.

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest

Kanepi vallas, Saverna külas, Kooli tee 6/3 asuv Saverna põhikooli kõrvalhoone (saal ja õppehoone) on kasutusel 1984. aastast. Peale osade akende vahetamist ja katuse osalist täiendavat soojustamist ei ole hoones suuremaid renoveerimistöid teostatud.  Hoonet köetakse  Saverna kaugküttesüsteemist maa-aluse soojustrassi kaudu. Küttekehadeks on malmradiaatorid. Sooja tarbevett valmistatakse elektriboileritega. Hoones on loomuliku väljatõmbega ventilatsioonisüsteem. Värske õhk pääseb ruumidesse piirete ning akende ebatiheduste kaudu ja väljatõmme toimub väljatõmberestide ja ehituslike ventilatsioonikanalite süsteemi kaudu. Suurem osa elektrienergiast läheb hoone valgustuse peale. Elektrit kasutatakse veel sooja tarbevee saamiseks, kontoriseadmete ja tehnosüsteemi käitamiseks. Soojuskaod läbi piirdetarindite (välisseinad, aknad, katus, esimese korruse põrand, külmasillad) moodustavad 93 % arvutatud soojakadudest. Ülejäänud 7% kadudest on infiltratsiooniõhu soojendamiseks kuuluv energia. Hoone energiatõhususe saavutamiseks peab kõik hoone piirdetarindid kompleksselt renoveerima ja soojustama. Hoone energiatõhususarv (ETA) on 200 kWh/m2*a mis vastab D-klassile.
 
Projekti eesmärgiks on saavutada hoone energiamärgiseks B-klass, mis vastab ETA 115 kWh/m2*a.
 
Projekti dokumendid:
 
      "Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik"