Kanepi vallas saab hajaasustuse programmist toetust 15 projekti

Kanepi vallas saab hajaasustuse programmist toetust 15 projekti kogusummas 70 000 eurot, millest 50% on riigi toetus ja 50% tuleb Kanepi valla eelarvest.

Kanepi vallale laekunud 47 taotlusest esitati joogiveesüsteemide valdkonnas 18, kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks 24, talu juurdepääsutee rajamiseks ja remondiks 5 taotlust. Vallavalitsuse poolt oli sel aastal prioriteetsemateks määratud vee- ja kanalisatsiooniprojektid. Autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks taotlusi ei esitatud.

Hajaasustuse programmi taotlusi võeti vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ja aidata seeläbi inimestel püsida maal.

17. mail toimus vallavalitsuse istung, kus otsusti vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule anda toetust hajaasustuse programmist 2022. a järgmistele projektidele:

nr

taotleja nimi

projekti asukoht ja tegevus

toetuse summa

eurot

taotleja omaosalus

eurot

projekti

kogumaksumus

eurot

1

Argo Zoludev

Krooni puurkaevu rajamine

6500,00

6340,00

12840,00

2

Kristo Haavistu

Kovata puurkaevu rajamine

6472,20

3187,80

9660,00

3

Aigi Salundi-Galitsin

Risttee puurkaevu rajamine

6500,00

3990,00

10490,00

4

Mati Tina

Roobaoru puurkaevu ja veetrassi rajamine

6214,92

3061,08

9276,00

5

Mai Pappel

Soosaare kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3311,72

1631,15

4942,87

6

Eiko Roosimaa

Hirvlaane puurkaevu rajamine

6500,00

3460,00

9960,00

7

Aimar Karus

Sooserva puurkaevu rajamine

6499,66

4012,34

10512,00

8

Timar Tillmann

Otsa kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

3457,20

1702,80

5160,00

9

Kadri Oraka

Pluki kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

3207,96

1580,04

4788,00

10

Kaido Kõiv

Ando kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

2243,00

1105,00

3348,00

11

Valdeko Puistaja

Tamme puurkaevu rajamine

6500,00

6114,00

12614,00

12

Terje Vestla

Uue-Mikita juurdepääsutee remont

2245,56

1106,04

3351,60

13

Jaanika Kozlova

Vesiliku juurdepääsutee remont

2928,80

1508,80

4437,60

14

Irja Juhkam

Ristikheina juurdepääsutee ehitus

6500,00

10549,12

17049,12

15

Lembit Pavlov

Allika kanalisatsioonisüsteemi rajamine

919,00

(osaline toetus)

5045,00

5964,00

 

 

Toetuse saajatega  sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Kui esitatud taotlus ei sisaldanud ehitusteatist, ehitusluba ja puurkaevu asukoha kooskõlastust, siis sõlmitakse toetusleping pärast ehitusteatise, -loa või kooskõlastuse väljastamist. Projektide elluviimise tähtaeg on 31. oktoober 2023.

 

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta on leitav SIIT.

 

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
tel: 56457546
e-post: arendus@kanepi.ee.