Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetust saavad Kanepi vallas 4 taotlejat

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvooru laekus Kanepi vallas 11 taotlust kogusummas ca 106 000 eurot. Tänavu oli taotlusvooru eelarve 36330 eurot, millega õnnestus toetada 4 projekti.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Kanepi vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist.

Vallavalitsus otsustas 17. mail toimunud istungil anda Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetust ärgmiselt:

1. Ain Kruusmaa, eluruumiga seotud ehitustöödeks 10 000 eurot;

2. Taavi Kaur, eluruumiga seotud ehitustöödeks 10 000 eurot;

3. Elen Kõrge, eluruumiga seotud ehitustöödeks 10 000 eurot;

4. Janno Sirol, eluruumiga seotud ehitustöödeks osaline toetus 6330 eurot. Osaline toetus antakse eelarvevahendite ammendumise tõttu.

 

Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5 000 ja maksimaalselt 10 000 eurot, millest taotleja omafinantseering on 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Ühele eluruumile antakse toetust üks kord. Toetuse saajatega sõlmitakse toetuse kasutamise leping.  

Rohkem infot toetuse kohta leiab siit.

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
tel: 56457546
e-mail: arendus@kanepi.ee