Kanepi valla arengukava 2030 koostamine

Käimas on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2023– 2026 koostamine. Elanike ootuste väljaselgitamiseks ja arengusuundade kaardistamiseks viidi läbi küsitlus ajavahemikus 18.04-8.05. Küsitlusele vastates sai iga vallakodanik oma ettepanekud esitada. Küsitluse kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Arengukava koostamise protsess jätkub kaasamisseminaridega valla hetkeolukorra kaardistamiseks. Arengukava koostamist nõustab Domus Dorpatensise StratLab meeskond.

Arengukava protsessi saab jälgida valla kodulehel.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
merlika.niidumaa@kanepi.ee
56457546