Kanepi Vallavolikogu istung toimub 15. veebruaril

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2024.a algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

Päevakorra projekt:

1. Kanepi valla üldplaneeringu kehtestamine. Üldplaneeringu materjalid on leitavad SIIN. Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska

2. Määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska

3. Kanepi Vallavolikogu 16.06.2022 otsuse nr 22 „Kanepi valla ametiasutuse Kanepi Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine. Lisa. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

4. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed

5. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

6. Avaldused ja päevakajalised teemad