Kanepi Vallavolikogu istung toimub 21. märtsil

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2024.a algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

 

Päevakorra projekt:

1. Elektriautode laadimistaristu ehitamise hankes osalemine, riigihanke korraldamiseks volituse andmine ja maaüksuste tasuta kasutamiseks andmine. Ettekandja arendusspetsialist Merlika Niidumaa

2. Arvamuse andmine Korjusmäe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.   Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina

3. Kanepi Vallavolikogu 19.02.2019 määruse nr 4 „Kanepi valla haridusalase tunnustamise kord" muutmine. Ettekandja haridus- ja noosookomisjoni esimees Sigrid Mark

4. Krootuse Põhikooli ja Krootuse Lasteaed Pesapuu tegevuse ümberkorraldamine. Ettekandja haridus- ja noorsoospetsialist Eda Tarend

5. Saverna Põhikooli ja Saverna Lasteaed Sipsik tegevuse ümberkorraldamine. Ettekandja haridus- ja noorsoospetsialist Eda Tarend

6. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed

7. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja majandusosakonna juhataja vallavanema ülesannetes Rain Sangernebo

8. Avaldused ja päevakajalised teemad