HANKETEADE: Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2024

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2024. aastal

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

1. Pakkuja peab omama teenuse teostamiseks vajalikke töö- ja liiklusvahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning hooldustöödeks vajalikke seadmeid. Pakkuja esitab vastava kinnituse pakkumuse vormil.

2. Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste osutatud teenustööde teostamisest – pakkuja peab olema teostanud vähemalt 2 käesoleva hanke objektiga sarnast teenustööd viimase 3 aasta jooksul (aastatel 2021-2023). Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest pakkumuse vormil.

 

Hanke dokumendid:

- hankedokument

- Lisa - pakkumuse vorm

- lepingu projekt

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on 1 kilomeetri tolmutõrje teostuse madalaim hind koos käibemaksuga.

Hinnapakkumused esitada hiljemalt 8.04.2024 kell 14.00 e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

 

Lisainfo: 
Mari Mandel-Madise
Mari.mandel-madise@kanepi.ee
tel: 5333 5770