Kanepi Vallavalitsus sõlmis lepingu Valgjärve külamaja ehitajaga

Detailplaneering Valgjärve külamaja ehituseks algatati 23. jaanuaril 2020. Paralleelselt detailplaneeringu koostamisega alustati ka külamaja projekteerimistöödega. Valgjärve küla keskuses Järve tee 4 asuval kinnistul, kuhu kerkib uus külamaja, lammutati aastaid küla ilmet riivanud varemed. 

2021. aastal alanud külamaja ehitus venis eelmise riigihanke võitja ebapädeva töö tõttu ning vallavalitsus otsustas antud ehitajaga lepingu lõpetada. Tänavu kevadel korraldati külamaja ehituseks uus riigihange. Valgjärve külamaja hakkab ehitama Amark Ehitus OÜ. „Praeguses majanduslikus olukorras, uue riigihanke tulemusena, tuli külamaja ehituse pakkumus peaaegu kaks korda kallim kui eelarves planeeritud. Kuna Valgjärve piirkonna elanikud on külamaja pikalt oodanud, otsustas volikogu maja ehitamiseks laenu võtta ja tööd saavad jätkuda uue ehitaja poolt," selgitas olukorda Kanepi Vallavanem Mikk Järv.

Kanepi Vallavalitsus sõlmis Valgjärve külamaja ehituseks töövõtulepingu Amark Ehitus OÜ-ga, tööde maksumus on 1 185 208 eurot (koos käibemaksuga). Hoone on projekteeritud 515 m2 suurusena ja kahekorruseline. Külamaja eri tasapinnad arvestavad olemasoleva maapinna reljeefiga. Hoones saab olema saal ürituste ja koosolekute pidamiseks, raamatukogu, kolm tegevusruumi erinevateks tegevusteks, köögiruum, kaks kabinetti, ruumid sauna ehitamiseks, arhiiviruum, neli tualetti, kaks laoruumi ning tehnoruum. Külamaja ehitusprojekti koostas Juhan Kutti OÜ. Omanikujärelevalvet teostab Inseneribüroo Telora OÜ. Valgjärve külamaja valmib 2023. aasta suvel.

Valgjärve külamaja projekt ja eskiisjoonised on leitavad siit.

 

Kanepi Vallavalitsus