2022 on raamatukogude aasta, mil pööratakse pilk raamatukogudele ning uuritakse lähemalt, mida pakuvad oma lugejatele ligi 900 raamatukogu üle Eesti.

Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks. Aasta esimesel kolmel kuul keskendutakse raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvustatakse raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena, suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest väljaspoole ja aasta viimased neli kuud pühendatakse tuleviku raamatukogule. Fookusteemasid toetavad läbi aasta erinevad tegevused.

Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, visata pilgu peale uuemale ajakirjandusele, külastada näitusi ja kui veel eriti hästi läheb, kohtuda kirjanikuga.

Kui suurest infohulgast ei oska enam eristada, mis õige, mis vale, saab taas abi raamatukogust.

Raamatukogu on tarkuse kodu ja põnevuse allikas.

https://www.raamatukogudeaasta.ee/

 

Kanepi vallas on 8 raamatukogu, vaata, mida huvitavat teevad Kanepi valla raamatukogud:

Valgjärve Rahvaraamatukogu

Kanepi Rahvaraamatukogu

Erastvere Raamatukogu

Maaritsa Rahvaraamatukogu

Saverna Rahvaraamatukogu

Karilatsi Rahvaraamatukogu

Põlgaste Raamatukogu