Kanepi Vallavolikogu istung toimub 17. märtsil

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. märtsil 2022.a  algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

 

Päevakorra projekt:

1. Kanepi Vallavolikogu avaldus Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu. Ettekandja volikogu liige Andrus Seeme

2. Kanepi valla personaliarvestuse andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

3. Vallavara võõrandamine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

4. Revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamine. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Avo Kruusla

5. Kanepi valla põhimääruse muutmine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

6. Põlgaste Lasteaed Sinilill arengukava aastateks 2022-2025. Ettekandja haridus-ja noorsookomisjoni esimees Sigrid Mark

7. Aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiate soetamine. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge

8. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed

9. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

10.  Avaldused ja päevakajalised teemad