Kanepi Vallavolikogu istung toimub 21. aprillil

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. aprillil 2022.a algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

 

Päevakorra projekt:

1. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska.

2. Aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiate soetamine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

3. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

4. Arvamuse andmine Jõksi liivakarjääri keskkonnaloa  nr KL-515417 taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina.

5. Kanepi valla põhimääruse muutmine. Seletuskiri. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

6. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed.

7. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

8.  Avaldused ja päevakajalised teemad