« Tagasi

Kanepi Vallavolikogu istung toimub 16. juunil

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2022.a algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

Päevakorra projekt:

1. Kanepi valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine. Üldplaneeringu dokumendid http://gofile.me/6tNNn/6p5HathUP Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska.

2. Kanepi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool

3. Kanepi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Aruanne Ettekandja finantsnõunik Kaida Vool, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Avo Kruusla.

4. Kanepi Vallavolikogu 21.04.2022 määruse nr 7 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

5. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

6. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Ettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Sigrid Mark, kaasettekandja haridus-ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend.

7. Kanepi valla ametiasutuse Kanepi Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Lisa. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

8. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed.

9. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

10.  Avaldused ja päevakajalised teemad