Kanepi Vallavolikogu istung toimub 19. jaanuaril

Kanepi Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. jaanuaril 2023.a algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas aadressiga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald.

Istungi otseülekannet saab jälgida Kanepi valla Youtube kanalil.

 

Päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine Laiavangu III liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-517466 taotluse kohta. Ettekandja keskkonnaspetsialist Urmas Kolina.

2. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Ettekandja maaspetsialist Kadri Kaska.

3. Kanepi valla arengukava aastateks 2023-2030. Eelnõu. Esimene lugemine. Ettekandja arendusspetsialist Merlika Niidumaa.

4. Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Terje Lihtsa.

5. Kanepi valla 2023. aasta eelarve. Eelnõu. Eelnõu lisa. Eelnõu seletuskiri. Eelarve lühiülevaade. Muudatused. Teine lugemine. Ettekandja finantsosakonna juhataja Kaida Vool.

6. Eraüldhariduskoolide toetamine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv

7. Kanepi Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 18 „Kanepi Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

8. Vallavanema töötasu kinnitamine. Ettekandja majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Tiit Rammul.

9. Vallavalitsuse liikme vabastamine ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

10. Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 1 „Kanepi vallavara valitsemise kord" muutmine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

11. Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 17 „Kanepi valla tunnustuse avaldamise kord" muutmine. Ettekandja haridus-ja noorsookomisjoni esimees Sigrid Mark.

12. Volikogu komisjonide tegevuse ülevaade. Ettekandjad komisjonide esimehed.

13. Ülevaade vallavalitsuse tegevusest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

14. Avaldused ja päevakajalised teemad

14.1 Rahvakohtukandidaadid. Ettekandja volikogu esimees Piret Rammul.