Kanepi valla 2021. aasta eelarve

Kanepi valla 2021. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2021. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2021. aasta eelarve

Koondeelarve tabel

Eelarve seletuskiri

Eelarve lühiülevaade

 

Kanepi valla 2020. aasta majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2020. aasta majandusaasta aruanne-otsus

Revisjonikomisjoni aruanne

 

Kanepi valla 2020. aasta eelarve

Kanepi valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve

Kanepi valla 2020. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2020. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2020 aasta eelarve

Koondeelarve tabel

Eelarve seletuskiri

Lühiülevaade 2020 aasta eelarvest

Kanepi valla 2020. aasta eelarve esimesele lugemisele esitatud eelnõu Eelarve seletuskiri

 

Kanepi valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- otsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

 

Kanepi valla 2019. aasta eelarve

Kanepi valla 2019. aasta eelarve

Koondeelarve tabel

Eelarve seletuskiri

Lühiülevaade 2019. aasta eelarvest

Kanepi valla 2019. aasta eelarve esimesele lugemisele esitatud projekt Eelarve seletuskiri

Majandus- ja eelarvekomisjoni 14.01.2019 koosoleku protokoll

Majandus- ja eelarvekomisjoni 10.12.2019 koosoleku protokoll

 

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- volikogu otsus

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne