Eelarve täitmise visualiseering

 

Kanepi vald võttis kasutusele eelarve täitmise andmete kuvamiseks uue lahenduse. Eelarve täitmist kuvatakse visuaalselt ja jooksvalt andmik.ee keskkonnas. Eelarve visualiseerimisel on pööratud tähelepanu kergesti haaratavusele ja arusaadavusele.

Eelarve täitmise interaktiivses visualiseeringus saab vaadata Kanepi valla eelarvet koos täitmisega koondvaates, eraldi lehtedel tulude ja kulude vaates ning investeeringuid allasutuste ja tegevusalade lõikes.

Kanepi valla eelarve täitmise visualiseering võimaldab mobiilivaadet ja on leitav lisaks valla kodulehele ka andmik.ee lehelt.

Avaliku vaate andmete värskendamine toimub vähemalt 1 kord kuus.

Kanepi valla 2024. aasta eelarve

Kanepi valla 2024. aasta eelarve

Seletuskiri

Lühiülevaade

Teisele lugemisele esitatud muudatused

Esimesele lugemisele esitatud projekt. Seletuskiri.

 

Kanepi valla 2023. aasta eelarve

Kanepi valla 2023. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2023. aasta eelarve

Seletuskiri

Lühiülevaade

Esimesele lugemisele esitatud projekt. Seletuskiri.

Majandus-ja eelarvekomisjoni 07.12.2022 koosoleku protokoll

 

Kanepi valla 2022. aasta majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2022. aasta majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Kanepi valla 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Revisjonikomisjoni aruanne

Vallavalitsuse 30.05.2023 istungi protokolli väljavõte

 

Kanepi valla 2022. aasta eelarve

Kanepi valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve

Kanepi valla 2022. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2022. aasta eelarve. Esimesele lugemisele esitatud projekt. Seletuskiri Lühiülevaade

Majandus- ja eelarvekomisjoni 08.12.2021 koosoleku protokoll. Eelarveprojekti esimene arutelu. Majandus-ja eelarvekomisjoni 05.01.2022 koosoleku protokoll. Eelarveprojekti teine arutelu.

Kanepi valla 2022. aasta eelarve

Koondeelarve

Eelarve seletuskiri

Eelarve lühikokkuvõte

 

Kanepi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Kanepi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Revisjonikomisjoni aruanne

 

Kanepi valla 2020. aasta majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2020. aasta majandusaasta aruanne-otsus

Revisjonikomisjoni aruanne

 

Kanepi valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- otsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

 

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- volikogu otsus

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne