21.12.20

Kanepi valla 2020. aasta eelarve

Kanepi valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve

Kanepi valla 2020. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2020. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2020 aasta eelarve

Koondeelarve tabel

Eelarve seletuskiri

Lühiülevaade 2020 aasta eelarvest

Kanepi valla 2020. aasta eelarve esimesele lugemisele esitatud eelnõu Eelarve seletuskiri

 

Kanepi valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- otsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

Kanepi valla 2019. aasta eelarve

Kanepi valla 2019. aasta eelarve

Koondeelarve tabel

Eelarve seletuskiri

Lühiülevaade 2019. aasta eelarvest

 

Kanepi valla 2019. aasta eelarve esimesele lugemisele esitatud projekt Eelarve seletuskiri

Majandus- ja eelarvekomisjoni 14.01.2019 koosoleku protokoll

Majandus- ja eelarvekomisjoni 10.12.2019 koosoleku protokoll

 

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

 

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- volikogu otsus

Kanepi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

Kanepi valla 2018. aasta eelarve

Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2018. aasta esimene lisaeelarve

Kanepi valla 2018. aasta eelarve

Koondeelarve

Eelarve seletuskiri

Eelarve teine lugemine

Volikogu istungi protokoll

Majandus- ja eelarvekomisjoni 14.02.2018 koosoleku protokoll nr 2

Eelarve esimene lugemine

Volikogu istungi protokoll

Majandus-ja eelarvekomisjoni 10.01.2018 koosoleku protokoll nr 1

 

Kanepi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kanepi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kanepi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta

Revisjonikomisjoni aruanne 

 

Valgjärve valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Valgjärve valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Valgjärve valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta

Revisjonikomisjoni aruanne 

 

Kõlleste valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Kõlleste valla 2017. aasta  majandusaasta aruande kinnitamine

Kõlleste valla 2017. aasta  majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne

Vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta

Revisjonikomisjoni aruanne 

Toimetaja: KATRIN SLUNGIN