Väljakuulutatud hanked Hankepakkumuse tähtaeg Kontaktisik

Kanepi valla teede talihooldus 2022-2025

Viitenumber: 248186

05.09.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Kanepi Lasteaia osalise ümberehitamise ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

Hanke eesmärgiks on Kanepi Lasteaia (aadressil Turu 6, Kanepi alevik, Põlvamaa) ruumide ümber- ehitusehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul täidetud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile vald@kanepi.ee

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. Otsusest teavitab hankija kõiki sel hetkel hankemenetluses osalevaid pakkujaid 3 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest e-posti teel.

Riigihanke "Kanepi Lasteaia osaline ümberehitamine" riigihanke dokumendid

28.07.2022 09.00

 Peep Potter

 55605720

 peep.potter@kanepi.ee

 

Kanepi aleviku Õie ja Apteegi tänavate ehitus

Viitenumber: 252339

19.07.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Õie tänava sademeveetrassi projekteerimine ja ehitamine

Viitenumber: 252334

19.07.2022 10:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Kanepi lasteaia osaline ümberehitus

Viitenumber: 251967

15.07.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Vallateede teeäärte niitmine 2022. aastal

Kanepi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Kanepi valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatavad mahud on toodud lepingu projektis.

Pakkumus saata e-postile ylar.korge@kanepi.ee

Lisa 1: Hanke tehniline kirjeldus

Lisa 2: Töövõtulepingu projekt

Lisa 3: Tööde mahutabel

10.06.2022 kell 10.00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Kanepi Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumised allpool loetletud toodete soetamisele:

1. Batuut - tehnilised omadused: maasisene, vandaalikindel, hüppeala läbimõõt vähemalt 120 cm, lastele vanuses 3+; näidis fotol.

2. Karussell - tehnilised omadused: istmetega, läbimõõt vähemalt 150 cm, lastele vanuses 3+;  näidis fotol.

3. Kiik - tehnilised omadused: vähemalt kahene kiigukonstruktsioon, millel onolemas beebiiste ja pesakiik; lastele vanuses 1+;

Kõik tooted peavad olema sertifitseeritud. Hind pakkuda koos transpordi ja paigaldusega, sh vajaliku turvaala rajamisega. Koos pakkumisega esitada pakutava toote kirjeldused koos piltidega või viidata veebilehele, kust info on kättesaadav. Paigaldus Põlvamaal, Kanepi vallas, Krootuse külas.

Hinnapakkumised esitada e-postile ylar.korge@kanepi.ee

10.06.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

 

Pakkumised vaadatakse läbi ja valitakse sobivad tooted tulenevalt toote omadustest, kasutusvõimalustest ja hinnast. Tellija jätab endale õiguse lükata kõik või osa pakkumisi tagasi või valida erinevatelt pakkujatelt välja erinevad tooted(näiteks ühelt pakkujalt karussell ja teiselt batuut).

Kanepi Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumised varjualuse rajamiseks Erastvere külakeskuse juurde.

Varjualuse tehnilised nõuded: postvundamendil lahtiste seintega varjualune. Varjualuse konstruktsioon ümarast palgist. Varjualuse mõõdud on 6x10m katuseharja kõrgus 4,5m. Katusekatteks musta tooniga Classic-profiiliga plekk. Varjualuse näidis on pildil, pakutav toode ei pea kopeerima pildil kujutatut. Pildil nähtav laud ja pingid ei kuulu hinnapakkumise sisse.

Hind pakkuda koos transpordi ja paigaldusega, sh katusekatte paigaldus. Koos pakkumisega esitada pakutava varjualuse kirjeldus koos näidise piltidega või viidata veebilehele, kust info on kättesaadav. Paigaldus Põlvamaal, Kanepi vallas, Erastvere külas. 

Hinnapakkumised esitada e-postile ylar.korge@kanepi.ee

10.06.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

 

Tellija jätab endale õiguse valida sobiv paviljon välja tulenevalt paviljoni ehitusstiilist ja kasutusomadustest või lükata kõik pakkumised tagasi.

Erastvere külas Kodukassi, korter 4 remont

3-toaline korter, pilt1, pilt2, pilt3, pilt4, pilt5
Alusdokument
Pakkumuse vorm
Hankelepingu projekt

Pakkumus esitada vald@kanepi.ee

07.04.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Erastvere külas Kodukassi, korter 8 remont

3-toaline korter, pilt1, pilt2, pilt3, pilt4
Alusdokument
Pakkumuse vorm
Hankelepingu projekt

Pakkumus esitada vald@kanepi.ee

07.04.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Maaritsa kultuurimaja ja Põlgaste külakeskuse energiaauditite koostamine

Lähteülesanne
Hanke täitmise tähtaeg: 2 kuud peale lepingu sõlmimist.
Pakkumus esitada vabas vormis.

 

18.03.2022 kell 13:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Valgjärve küla Järve tänava tänavavalgustuse ehitustööd

Tööd teostada vastavalt ehitusprojektile välja arvatud projektis nimetatud välisvalgustuse üldvalgusti. Paigaldatav välisvalgustuse üldvalgusti on CoreLine Malaga LED BRP101 LED37/740 II DM.

Hanke täitmise tähtaeg: 3 kuud peale lepingu sõlmimist

Pakkumus esitada vabas vormis. 

 

07.03.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Kanepi Lasteaia rühmaruumide projekteerimine

Lähteülesanne

Joonis

28.02.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Külakeskuse katuse vahetus

Alusdokument

Töömahtude tabel

Hankelepingu vorm

Pilt 1; Pilt 2; Pilt 3; Pilt 4

28.02.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

 

3-toalise korteri remont

Alusdokument
Pakkumuse vorm
Pildid: köök, elutuba, koridor, vannituba, seadmed

Pakkumus tuleb esitada e-postile  ylar.korge@kanepi.ee

16.02.2022 24:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee

Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhusa ja vajadustele vastava ruumilahenduse projekteerimine
Viitenumber: 245086

31.01.2022 11:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee
Õie ja Apteegi tänava sademeveetrassi projekteerimine ja ehitamine
Viitenumber: 244931
24.01.2022 11:00

Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee

Saverna Noortepark
Viitenumber: 244656
01.02.2022 11:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee